Våra medlemmar

Skulle i teorin kunna vara alla vuxna huddingebor som vill uppleva den gemenskap och sociala trygghet som samarbetet med likasinnande och omgivningens uppmuntrande tacksamhet ger. Eftersom insatserna vanligtvis sker dagtid huvudsakligen pensionärer, män och kvinnor, som medverkar. Sammantaget har vi stor variation i bakgrund och erfarenheter, vilket innebär en bra förutsättning för att göra nytta.

Etablerar en administration för verksamheten, dvs ordnar tillgång till bil, utbildar frivilliga deltagare, utformar bokningssystem och tider för Obs-passen, dokumenterar, för statistik, skaffar finansiärer och organiserar samverkan med närpolisen, kommunen, bostadsföretag/fastighetsägare och ev. andra intressenter.

Nyttjar, efter behov och möjlighet, informationstekniska landvinningar i Grannstödsarbetet såsom internet (hemsida, Facebook, Blogg, etc.) och hjälpmedel som GPS, iphone, ipad etc.

Ges möjlighet till fortbildnings- och informationstillfällen i brottsförebyggande sam säkerhets- och trygghetsfrämjande arbete och medverkan i utvecklingen av den egna gruppens arbete och Grannstödsgruppernas gemensamma vidareutveckling av Grannstödskonceptet.

Väljer i stor utsträckning själva hur ofta, vilka dagar och vilket av dagens pass som man har möjlighet att köra.

Är du intresserad av att vara med i gemenskapen och göra en viktig insats i ditt närområde, kontakta oss på sidan "Intresseanmälan" eller helt enkelt hejda grannstödsbilen när den är på din gata. Vi svarar gärna på dina frågor och vidarebefordrar en ev. intresseanmälan.