STYRELSEN

Organisationsnummer:     802465-1567
Bankgironummer:            5695-3193

Ordförande 
Kim Kimréus                    grannstodhuddinge@outlook.com

Kassör 
Leif Rundström                grannstodhuddinge@outlook.com  

Sekreterare
Britt-Inger Frank              grannstodhuddinge@outlook.com  

 

Ledamot
Kathrine Hultman Eriksson  
Björn Herrmann                             
Anders Hultgren         
Christian Gangnebien
Hans Nilsson      

Valberedning
Ove Ohlsson

Adjungerade i styrgruppen
Anna Schelin
Catarina Klockerud                   

Grannstödsbilar när de är bemannade
Västra Huddinge                072 925 67 02
Östra Huddinge                 070-444 71 80  


 

Uppdaterat 2017-05-30

Kontakta oss

Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor t ex om hur man blir grannstödsförare eller hur du/ditt företag/din förening kan hjälpa till att bidra till föreningens verksamhet.