Trygghetsdialog Stuvsta centrum 20 mars 2018

20.02.2018 16:24

I Huddinge är vi angelägna om att veta hur du som bor, arbetar och besöker kommunen tycker om tryggheten i våra olika kommundelar.

Från hösten 2017 provar vi ett nytt sätt att ha en dialog med er. Vi kommer att ha trygghetsdialoger ute i ditt närområde dit du kan komma för att berätta om din upplevda trygghet. Du är med och påverkar genom att fylla i en enkät. Har du inte möjlighet att möta oss när vi är på plats så har kan du fylla i en enkät på www.huddinge.se/trygghetsenkat  eller genom att ringa till Servicecenter
08-535 300 00.

I samband med dialogerna kommer vi att genomföra en trygghetsvandring i området. Detta görs genom att vi går en sträcka i området för att titta på hur till exempel belysning, vegetation och tillgänglighet är.

Vi finns på plats inne i centrum mellan 16.00-18.00 där vi ställer frågor utifrån kommunens trygghetsenkät och samtalar med boende och besökare.

Kl.18.00 startar en trygghetsvandring i området.

Sprid gärna denna inbjudan till andra som ni tror är intresserade.

Hoppas vi ses nästa vecka!

 

Catarina Klockerud

Säkerhetssamordnare