Kontakta polisen

15.09.2015 13:57

112:       AKUT vid pågående (eller nära förestående) brott.
114 14:  ICKE AKUTA ärende till polisen, som tips anmälningar, förfrågningar. Detta nummer gäller vart du än är i landet - du kopplas till närmaste lediga polis.

Vill du maila tips som ej är av akut karaktär till polisen? Då kan du maila till   registrator.stockholm@polisen.se   Skriv i ärenderutan t ex "tips Södertörn Huddinge".

Sök på hemsidan