Press

 
Reportage om Grannstödsbilen.
Husbladet ges ut av Snättringe Fastighetsförening.
Ansvarig utgivare: Lars Lehman

Rättelse.pdf 
Rättelse kommer i nästa nummer om förväxling av Björns namn.
 
 
 

Uppdaterat 2017-05-17