Statistik

Statistik över inbrott och inbrottsförsök under åren 2014 och 2015

År 2014
227 anmälningar gällande fullbordade inbrott (varav 41 i lägenheter och resten i villa/radhus)
74 anmälningar gällande försök til inbrott (varav 20 lägenheter och resten i villa/radhus)
 
Under tiden 1/1-22/6 2015
101 anmälningar gällande fullbordade inbrott (varav 25 i lägenheter och resten i villa/radhus)
26 anmälningar gällande försök till inbrott (varav 9 lägenheter och resten i villa/radhus)
 
Gå in under länkar och läs tips hur du kan skydda din bostad mot inbrott för att vi skall kunna få ner antalet inbrott i kommunen. Under "Grannsamverkan Huddinge" kan du läsa hur du skall göra för att skapa en Grannsamverkansgrupp i ditt bostadsområde.