Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett bra sätt där boende, tillsammans med polisen, hjälps åt att håll uppsikt över varandras bostäder och närområden. 
 
VILL DU STARTA EN GRANNSAMVERKAN?
Det är samarbete mellan polis, kommun, bostadsföretag och frivilligorganisationer.
Kontakta polisen om du vill veta mer om arbetet eller om att starta grannsamverkan.

Läs om Grannsamverkan